Ugnė Grigaitė

PSP_lektoriai_08

Ugnė Grigaitė baigė socialinio darbo studijas Lankasterio universitete (Didžioji Britanija) bei 2006-2012 m. ir dirbo Jungtinėje Karalystėje psichikos sveikatos, intelekto sutrikimų bei proto negalios, vaikų ir paauglių turinčių negalią, bei įvairių pažeidžiamų socialinių grupių suaugusiųjų apsaugos nuo smurto srityse. 2012-2013 m. 5 mėnesius praleidusi Indijoje bei Nepale U.Grigaitė įgijo patirties žmogaus teisių gynimo srityje. Nuo 2013 m. dirba projektų vadove nevyriausybinėje organizacijoje VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (buvusi VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“), veikiančioje psichikos sveikatos politikos, advokacijos, žmogaus ir vaiko teisių gynimo, bei vystomojo bendradarbiavimo srityse. Šiuo metu siekia magistro kvalifikacinio laipsnio Lisabonos Naujojo universiteto Medicinos fakultete pagal tarptautinę mokymo programą „Psichikos sveikatos politika ir paslaugos“.

Pagrindinės profesinės sritys: socialinio darbo etika ir praktika, socialinis negalios modelis, į asmenį orientuotas požiūris ir praktika, asmenų turinčių negalią veiksnumo klausimai, psichikos sveikata, psichosocialinė ir proto negalia, autizmo spektro sutrikimai, žmogaus teisės, vaiko teisės, advokacija, individualių asmens įgūdžių, poreikių ir savarankiškumo vertinimas, deinstitucionalizacija ir bendruomeninių paslaugų vystymas.

Mokymai

Tel.: 8-5-271-5760, Faks.: 8-5-271-5761, El.paštas: vilnius@perspektyvos.org
© 2015 VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“