Eglė Šumskienė

PSP_lektoriai_12

Žmogaus teisių srityje Eglė Šumskienė dirba nuo 2003 metų, kai VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ įsidarbino projektų vadove. Per pastaruosius dešimtį metų E. Šumskienė yra parašiusi ir sėkmingai įgyvendinusi keliolika nacionalinių ir tarptautinių projektų psichikos sveikatos srityje. Nuo 2012 m. Eglė Šumskienė yra Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedros docentė, dėsto Žmogaus teisių kursą, dalyvauja moksliniuose projektuose, yra parengusi ne vieną mokslinį straipsnį ir metodinę priemonę negalią turinčių asmenų integracijos, teisių užtikrinimo bei atstovavimo temomis.

Mokymai

Tel.: 8-5-271-5760, Faks.: 8-5-271-5761, El.paštas: vilnius@perspektyvos.org
© 2015 VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“