ŽIV, AIDS ir psichikos sveikata

Trukmė:
16 ak. val. (iš jų 1,5-2 ak. val. skirtos praktinėms užduotims)
ID:
ZIV01

ŽIV ir AIDS turi reikšmingą įtaką žmogaus psichikos sveikatai, kadangi lemia ne tik galimą fizinės sveikatos pablogėjimą, bet ir įvairių su socialiniais santykiais susijusių veiksnių pasireiškimą, tokių kaip stigma, diskriminacija, socialinis atstūmimas ir atskirtis, baimė atskleisti ŽIV statusą, nesugebėjimas savarankiškai gyventi ir pan. Kita vertus, ŽIV infekuoti žmonės taip pat dažnai priklauso ir kitomis socialinės atskirties grupėms (švirkščiamųjų narkotikų vartotojams, sekso paslaugų teikėjams, vyrams, turintiems lytinių santykių su vyrais, arba iš įkalinimo įstaigų grįžusiems asmenims), ir neretai patiria dvigubą ar trigubą stigmatizaciją visuomenėje, o tai savo ruožtu vienareikšmiškai neigiamai atsiliepia jų psichikos sveikatai. Įvairių specialybių atstovai savo kasdieninėje veikloje susiduria su įvairiomis socialinėmis grupėmis, tad svarbu ne tik žinoti apie ŽIV/AIDS bei psichikos sveikatos problemas, su kuriomis susiduria ŽIV infekuoti ir AIDS sergantys asmenys, tačiau ir tai, kaip sukurti sistemą, kuri suteiktų galimybę praktiškai spręsti kompleksines ŽIV, AIDS ir psichikos sveikatos problemas ir mažintų stigmą bei diskriminaciją.
Šios mokymų programos tikslas – pagerinti dalyvių suvokimą apie ŽIV infekuotų ir AIDS sergančių asmenų poreikius bei tinkamą jų atliepimą teisinės bazės rengimo bei paslaugų teikimo lygmenyse, šiems asmenims teikiamos pagalbos ir paramos plėtojimo poreikius ir galimybes, bei stigmos ir diskriminacijos dėl ŽIV/AIDS ir psichikos sveikatos mažinimą.
Mokymų metu dalyviai supažindinami su ŽIV/AIDS ir psichikos sveikata, jų tarpusavio priklausomybe bei problematika; nagrinėjamos ŽIV/AIDS ir psichikos sveikatos sutrikimų sąlygotos stigmos ir diskriminacijos priežastys bei pasėkmės; pristatoma psichikos sveikatos apsaugos ir ŽIV/AIDS prevencijos bei gydymo situacija Lietuvoje.

 

Mokymų programa parengta įgyvendinant projektą „VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ gebėjimų stiprinimas siekiant sisteminių pokyčių psichikos sveikatos srityje ir dalijantis patirtimi su kitomis NVO“. Paramą projektui suteikė Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programa.

CPVA

Tel.: 8-5-271-5760, Faks.: 8-5-271-5761, El.paštas: vilnius@perspektyvos.org
© 2015 VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“