Projektų rengimas ir įgyvendinimas

Trukmė:
16 ak. val. (iš jų 4 ak. val. skirtos praktinėms užduotims)
ID:
PR01

Šios mokymų programos tikslas – suteikti dalyviams naudingos informacijos apie tai, kas yra projektai, kokie yra jų gyvavimo etapai, kaip rengti projekto paraišką ir sėkmingai įgyvendinti nacionalinius ar tarptautinius projektus, bendradarbiauti su partneriais, skleisti informaciją visuomenėje apie įgyvendintas veiklas bei pasiektus pokyčius.

 

Mokymų programa parengta įgyvendinant projektą „VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ gebėjimų stiprinimas siekiant sisteminių pokyčių psichikos sveikatos srityje ir dalijantis patirtimi su kitomis NVO“. Paramą projektui suteikė Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programa.

CPVA

Tel.: 8-5-271-5760, Faks.: 8-5-271-5761, El.paštas: vilnius@perspektyvos.org
© 2015 VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“