Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas ir korekcija

Trukmė:
24 ak. val.
ID:
NER01

Mokymų programos tikslas – suteikti praktinės informacijos ir žinių įstaigų bei organizacijų, dirbančių su nusikaltusiais ar linkusiais nusikalsti žmonėmis (nepilnamečiais ir suaugusiais), apie (pakartotinio) nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą bei jo pagrindu organizuojamą rizikos veiksnių valdymą: korekcijos programas, t.y. nusikalstamo elgesio prevencijos bei intervencijos priemones.
Išklausę šią mokymų programą dalyviai įgis (pakartotinio) nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo pagrindus, gebės nustatyti statinius bei dinaminius rizikos veiksnius. Mokymų metu įgytas žinias galės panaudoti rengdami individualius (re)socializacijos planus bei rizikos vertinimo išvadas ir rekomendacijas, kokios korekcinės programos bei (pakartotinių) nusikaltimų prevencijos priemonės konkrečiam asmeniui yra tinkamiausios.

 

Mokymų programa parengta įgyvendinant projektą „VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ gebėjimų stiprinimas siekiant sisteminių pokyčių psichikos sveikatos srityje ir dalijantis patirtimi su kitomis NVO“. Paramą projektui suteikė Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programa.

CPVA

Tel.: 8-5-271-5760, Faks.: 8-5-271-5761, El.paštas: vilnius@perspektyvos.org
© 2015 VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“