Žmogaus teisės ir atstovavimas

Trukmė:
16 ak. val. (iš jų 4 ak. val. skirtos praktinėms užduotims)
ID:
ZT01

Lietuvos Respublika yra ratifikavusi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, tad kiekvienas valstybės pilietis yra įsipareigojęs žinoti, stebėti ir vykdyti joje išdėstytus principus.
Šio mokymų programos tikslas – suteikti praktinės informacijos ir žinių įstaigų ir organizacijų, dirbančių žmogaus teisių srityje, atstovams, apie tai, kaip ugdyti savo klientų – socialiai pažeidžiamų grupių atstovų – gebėjimus formuluoti ir išreikšti savo nuomonę, aktyviai dalyvauti priimant reikšmingus sprendimus ir būti atsakingiems už savo gyvenimą.
Išklausę šią mokymų programą dalyviai įgis reikalingų kompetencijų ir įgūdžių dirbti su psichosocialinę negalią turinčiais asmenimis, siekiant užtikrinti jų teises, atstovauti interesus. Dalyvavimas mokymuose suteiks žinių apie aplinkybes, lemiančias šios socialinės grupės diskriminaciją ir stigmatizaciją visuomenėje bei teisės aktus, įpareigojančius užtikrinti jų integraciją ir žmogaus teises.

 

Mokymų programa parengta įgyvendinant projektą „VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ gebėjimų stiprinimas siekiant sisteminių pokyčių psichikos sveikatos srityje ir dalijantis patirtimi su kitomis NVO“. Paramą projektui suteikė Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programa.

CPVA

Tel.: 8-5-271-5760, Faks.: 8-5-271-5761, El.paštas: vilnius@perspektyvos.org
© 2015 VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“