VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ mokymų centras teikia mokymų paslaugas, organizuoja konferencijas, seminarus bei vidinius mokymus, aktyviai skleidžia žinias įvairiomis su psichikos sveikata susijusiomis temomis. Šiuo siekiama prisidėti prie visuomenės raštingumo psichikos sveikatos klausimais ir psichikos sveikatos paslaugų Lietuvoje ir visame pasaulyje gerinimo, bei psichikos ar proto negalią turinčių asmenų stigmos mažinimo.

Kviečiame susipažinti su įvairiomis mokymų programomis, skirtomis tiek organizacijoms/įmonėms, tiek viešajam sektoriui. Jeigu neradote mokymų programos Jums rūpima tema, susisiekite su mumis bei pasistengsime atliepti visus Jūsų poreikius.

 

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ mokymų centras www.ismokpadeti.lt parengtas įgyvendinant projektą „Psichikos sveikatos ir žmogaus teisių advokacijos Lietuvoje link: NVO rolė“, kurio tikslas – prisidėti prie pilietinės visuomenės vystymosi ir socialinio teisingumo įtvirtinimo Lietuvoje skatinant žmogaus/vaiko teisių reformas psichikos sveikatos srityje. Projektą finansuoja Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programa Lietuvoje.

Dalis VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ mokymų centro programos parengta įgyvendinant paprojektį Nr. CH-5-FM-1/43 “VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ gebėjimų stiprinimas siekiant sisteminių pokyčių psichikos sveikatos srityje ir dalinantis patirtimi su kitomis NVO” bei VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ (dabar VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“), kuriam paramą suteikė Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programa.

EEA_mazas                                                                                                                                                     CPVA_mazas