mhfa

MHFA programa (rengiama)

Parašyk mums

Mūsų rengiami mokymai

ID Pavadinimas Trukmė Pradžia
VK01 Vienas iš keturių: psichikos sveikatos raštingumo mokymai 16 ak. val. (trukmę galima derinti) Liepa 1, 2019
DB01 Darbas bendruomenėje: proto ir psichosocialinę negalią turinčių asmenų savarankiško gyvenimo skatinimas 18 ak. val. Kovas 7, 2016
PR01 Projektų rengimas ir įgyvendinimas 16 ak. val. (iš jų 4 ak. val. skirtos praktinėms užduotims)
PG01 Paguodos skrynelė: vaikų emocinio raštingumo stiprinimas 10 ak. val. (seminaras - 6 ak. val., supervizija - 4 ak. val.) Spalis 1, 2014
ZT01 Žmogaus teisės ir atstovavimas 16 ak. val. (iš jų 4 ak. val. skirtos praktinėms užduotims)
ZIV01 ŽIV, AIDS ir psichikos sveikata 16 ak. val. (iš jų 1,5-2 ak. val. skirtos praktinėms užduotims)
NER01 Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas ir korekcija 24 ak. val.

Apie VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (buvusi VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“) yra 2000 m. įkurta ir psichikos sveikatos srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija.

Šviečiamąja veikla organizacija užsiima nuo pat įsisteigimo – pirmaisiais metais aktyviau organizuotos konferencijos, šviečiamieji renginiai, tuo tarpu nuo 2008 m. pradėti organizuoti bei vesti mokomieji seminarai įvairiomis su psichikos sveikata susijusiomis temomis.

Organizacijos misija – prisidėti prie visuomenės, ypač jos pažeidžiamiausių grupių, gerovės įtvirtinant teisę į prieinamas, įrodymais pagrįstas bei individualius poreikius atitinkančias paslaugas ir prioretizuojant psichikos sveikatą politiniame lygmenyje.

Vizija – valstybė, kurios politikoje psichikos sveikata yra prioritetas bei veikia efektyvi, lanksti ir šiuolaikiška sistema, kurioje teikiamos individualius kiekvieno žmogaus poreikius atitinkančios kokybiškos, prieinamos ir bendruomeninės psichikos sveikatos paslaugos.

Daugiau informacijos apie organizacijos veiklą – www.perspektyvos.org.

Mūsų lektoriai

Eglė Šumskienė

Žmogaus teisių srityje Eglė Šumskienė dirba nuo 2003 metų, kai VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ įsidarbino projektų vadove. Per pastaruosius dešimtį metų E. Šumskienė yra parašiusi ir sėkmingai įgyvendinusi keliolika nacionalinių ir tarptautinių projektų psichikos sveikatos srityje. Nuo 2012 m. Eglė Šumskienė yra Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedros docentė, dėsto Žmogaus teisių kursą, dalyvauja moksliniuose projektuose, […]

Karilė Levickaitė

2001 m. Vilniaus universiteto filosofijos fakultete įgijusi psichologijos – kriminologijos magistro laipsnį, pradėjo dirbti tuometinio Lietuvos AIDS centro Psichosocialinės narkomanų reabilitacijos centre. Nuo 2002 m. įsteigė ir vadovavo dienos centrui merginoms „Pasaka“. Jau nuo tada domėjosi pažeidžiamų grupių teisėmis bei psichologinės paramos galimybėmis. Nuo 2006 m. dirba viešojoje įstaigoje „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (anksčiau -„Globali iniciatyva […]